Fasteignaumsjón

Fasteignaumsjón

Fasteignaumsjón og eftirlit með eignum

Eftir að gengið hefur verið frá fasteignakaupum á  draumaeigninni á Spáni vill bregða við að kaupandinn upplifir sig einan á báti og veit ekki hvert skal snúa sér í nýju landi með eitt og annað sem upp getur komið. Þá getur það reynst óþægileg tilfinning að hafa bæði engan til að fylgjast með Spánareigninni svo og að geta ekki leitað til einhvers þegar áleitnar spurningar koma upp við varðandi spánardrauminn.

Þetta getur verið sérstaklega bagalegt þegar langur tími líður á milli heimsókna til Spánar svo og ef brestur á með slæmu veðri á svæðinu sem getur leitt til þess að óþarfa áhyggjur magnast upp hjá fasteignaeigendum.

Hjá Spánarheimili starfar þjónustulundað fólk sem er m.a. búsett á Spáni og býður fram alla sína aðstoð er snýr að fasteignaumsjón með eigninni á Spáni. Einnig er starfsfólk okkar á Íslandi ávalt til staðar til að geta aðstoðað fólk í fasteignaumsjón og svarað spurningum er geta lútað að rekstri eignarinnar, banka – og  skattamálum og margt fleira.  

Kynntu þér fasteignaumsjón okkar en hún gengur þannig fyrir sig að gerður er þjónustusamningur er lýtur að eftirfarandi atriðum:

Hálfsmánaðarlegt eftirlit með fasteigninni. Auka ferðir eftir slæmt veður – stöðuskýrsla send á eigendur eftir hverja heimsókn

Opnað er út og loftað um eign, svalir spúlaðar og verönd ásamt því sem vökvað er ef þess þarf með

Vera tengiliður við viðkomandi bæjaryfirvöld, Iberdrola (rafmagn), Rebsolgas (gas),Hidragua (vatn), síma/netfyrirtæki, tryggingarfélög  og önnur tengd fyrirtæki og stofnanir varðandi eignina ef á þarf að halda

Milliganga höfð með að útvega tilboð í ýmsa nauðsynlega og tilfallandi vinnu og/eða verkþætti tengda eigninni svo sem frágangi nettengingar, uppsetningu sjónvarpskerfis, að fá iðnaðarmenn við vinnu á eigninni og fleira – hleypa iðnaðar og tæknimönnum inn í húsið ef þarf vegna ofangreinds

Mæta á árlega húsfélagsfundi og fara með atkvæðisrétt eiganda

Útvega eiganda og eða gestum bílaleigubíl á sérkjörum sem afhendist á flugvelli eða heim að dyrum

Póstkassi losaður og póstur yfirfarinn á skrifstofu Spánarheimila og hann áframsendur til Íslands ef svo ber undir

Ganga erinda eiganda í bönkum, fyrirtækjum og öðrum stofnunum ef nauðsyn krefur vegna mála sem upp kunna að koma. Ef um er að ræða óhefðbundin viðvik er greitt sérstaklega fyrir slíkt.

Ná í eða keyra eiganda eða venslafólk á flugvöllinn ef þess er óskað – greitt sérstaklega fyrir hvern akstur á afsláttar verði

Þrif á eigninni og/eða öllu líni ef þess er óskað eftir brottför eða fyrir komu í eign. Afsláttur veittur af venjulegu þrifgjaldi

Sérstök yfirferð um eignina daginn fyrir komu í eign og hún kynnt upp eða kæld niður, allt eftir árstíma

Versla inn helstu nauðsynjar til að hafa í ísskáp áður en eigandi eða venslafólk mætir í íbúðina  – greitt skv. búðarstrimli

Alltaf beint samband og opin lína fyrir eigendur og aðra þá sem dvelja í eigninni við umsjónaraðila

Tengiliður við öryggisfyrirtæki á Spáni ef þjófavarnarkerfi er í eigninni

Umsjón með árlegri skattskýrslugerð um eignina – 50% afsláttur af gjaldi fyrir hverja skattskýrslu

Önnur sú þjónusta sem nauðsynlegt er að inna af hendi vegna eignarinnar en þó ávalt með vitund og samþykki eigandans. Nefna má túlkun, þýðingar, upplýsingagjöf og fleira.

Umsamið verð fyrir fasteignaumsjónina sem tíunduð er hér að ofan eru 60 evrur pr mán og miðast greiðslan við mánaðarlega beingreiðslu af spænskum reikningi eigenda.

Hafðu samband

Hafðu samband við okkur hér !