Eftir kaup

Eftir kaup

Fasteignaumsjón og eftirlit með eignum

Eftir að gegnið hefur verið frá fasteignakaupum á Spáni vill bregða við að kaupandinn upplifir sig einan á báti og veit ekki hvert skal snúa sér í nýju landi með eitt og annað sem upp getur komið. Þá getur það reynst óþægileg tilfinning að hafa engan til að fylgjast með Spánareigninni. Sérstaklega á það við þegar langur tími líður á milli heimsókna svo og ef brestur á með slæmu veðri á svæðinu geta slíkar áhyggjur magnast.

Hjá Spánarheimili starfar þjónustulundað fólk sem er búsett á Spáni og býður fram alla sína aðstoð er snýr að fasteigna- og leiguumsjón með eigninni á Spáni. Það gengur þannig fyrir sig að gerður er þjónustusamningur er lýtur að eftirfarandi atriðum:

Hálfsmánaðarlegt eftirlit með fasteigninni. Auka ferðir eftir slæmt veður – stöðuskýrsla send á eigendur eftir hverja heimsókn

Opnað er út og loftað um eign, svalir spúlaðar og verönd ásamt því sem vökvað er ef þess þarf með

Vera tengiliður við viðkomandi bæjaryfirvöld, Iberdrola (rafmagn), Rebsolgas (gas),Hidragua (vatn), síma/netfyrirtæki, tryggingarfélög  og önnur tengd fyrirtæki og stofnanir varðandi eignina ef á þarf að halda

Milliganga höfð með að útvega tilboð í ýmsa nauðsynlega og tilfallandi vinnu og/eða verkþætti tengda eigninni svo sem frágangi nettengingar, uppsetningu sjónvarpskerfis, að fá iðnaðarmenn við vinnu á eigninni og fleira – hleypa iðnaðar og tæknimönnum inn í húsið ef þarf vegna ofangreinds

Mæta á árlega húsfélagsfundi og fara með atkvæðisrétt eiganda

Útvega eiganda og eða gestum bílaleigubíl á sérkjörum sem afhendist á flugvelli eða heim að dyrum

Póstkassi losaður og póstur yfirfarinn á skrifstofu Spánarheimila og hann áframsendur til Íslands ef svo ber undir

Ganga erinda eiganda í bönkum, fyrirtækjum og öðrum stofnunum ef nauðsyn krefur vegna mála sem upp kunna að koma. Ef um er að ræða óhefðbundin viðvik er greitt sérstaklega fyrir slíkt.

Ná í eða keyra eiganda eða venslafólk á flugvöllinn ef þess er óskað – greitt sérstaklega fyrir hvern akstur á afsláttar verði

Þrif á eigninni og/eða öllu líni ef þess er óskað eftir brottför eða fyrir komu í eign. Afsláttur veittur af venjulegu þrifgjaldi

Sérstök yfirferð um eignina daginn fyrir komu í eign og hún kynnt upp eða kæld niður, allt eftir árstíma

Versla inn helstu nauðsynjar til að hafa í ísskáp áður en eigandi eða venslafólk mætir í íbúðina  – greitt skv. búðarstrimli

Alltaf beint samband og opin lína fyrir eigendur og aðra þá sem dvelja í eigninni við umsjónaraðila

Tengiliður við öryggisfyrirtæki á Spáni ef þjófavarnarkerfi er í eigninni

Umsjón með árlegri skattskýrslugerð um eignina – 50% afsláttur af gjaldi fyrir hverja skattskýrslu

Önnur sú þjónusta sem nauðsynlegt er að inna af hendi vegna eignarinnar en þó ávalt með vitund og samþykki eigandans. Nefna má túlkun, þýðingar, upplýsingagjöf og fleira.

Umsamið verð fyrir fasteignaumsjónina sem tíunduð er hér að ofan eru 60 evrur pr mán og miðast greiðslan við mánaðarlega beingreiðslu af spænskum reikningi eigenda.

Leiguumsjón  - aðstoð við útleigu fasteigna

Ef fasteignaeigandi vill hafa tekjur af sumarhúsi sínu á Spáni getum við tekið eignina í leiguumsjón og séð um allt sem snýr að útleigu eignar – svörun fyrirspurna,  móttöku leigjanda, þrif eignar og annað utanumhald.

Innifalið í leiguumsjón er eftirfarandi:

Koma persónulegum munum eiganda fyrir í geymslu áður en leigjandi mætir ef þess er óskað

Handhafi lykla og ábyrgðaraðili með eigninni („Keyholder“) – Taka á móti leigjendum og sýna þeim eignina ásamt því að kenna á loftræstinguna, gasið og fara yfir helstu umgengisreglur.

Eftirlit með eigninni meðan eign er í leigu

Þrif á eigninni og á öllu líni milli leigutímabila – Leigjandi greiðir sérstaklega fyrir þrifin í lok leigutímabils.

Innskráning eignar til leigu með myndum og lýsingu inn á leiguvefinn costablanca.is og öll umsjón með bókununum. Ef þess er óskað bjóðumst við einnig til að innskrá eignina á erlendar leigusíður án aukakostnaðar fyrir eiganda og vera milliliður þar um. Svara öllum fyrirspurnum sem koma í gegnum síma eða tölvupóst um eignina

Hafðu samband

Hafðu samband við okkur hér !