Leiguskilmálar

Leiguskilmálar Spánarheimila

Að ferðast á eigin vegum á sitt annað heimili.

Að leigja fasteign á Spáni þýðir að leigutaki er ekki í skipulagðri ferð heldur ferðast á eigin vegum og ábyrgð með aðstoð og aðgengi að þjónustu starfsfólks Spánarheimila.

Leiguskilmálar um fasteignir Spánarheimila gilda um allar leigubókanir sem eru gerðar í gegnum heimasíðu, tölvupóst, síma eða með öðrum hætti við Spánarheimikien fyrirtækið hefur fullt umboð eiganda allra leigueigna á leiguíbúðarvefnum til að leigja út eignirnar og vera með í leiguumsjón fyrir hönd eiganda svo og koma á formlegum skammtímaleigusamningi.

Leigjandi skal kynna sér vel þessa leiguskilmála og um leið og staðfestingargreiðsla hefur verið greidd vegna leigubókunar er kominn á skammtímaleigusamningur um þá tilteknu eign og um leið litið svo á að leigjandi hafi samþykkt leiguskilmálana.

1.0 Bókunarferlið

Sumar eignir á leiguskránni eru eignir með möguleika á „Bein bókun“ og aðrar með „Fyrirspurn á bókun“ . Þegar gerð er „Bein bókun“ á eign er eignin bókuð strax á því tímabili sem valið er og um leið og greitt hefur verið staðfestingargjald fyrir eignina er leigan strax staðfest. Þegar gerð er „Fyrirspurn á bókun“ á eign þarf starfsfólk Spánarheimila að staðfesta bókunina innan 24 klst en leita þarf endanlega staðfestingu frá eiganda viðkomandi eignar. Þegar bókun hefur verið staðfest sendir Spánarheimili sérstakan greiðslulink til viðskiptavinar til greiðslu staðfestingargjald. Þegar eign hefur verið bókuð og staðfestingargjald verið verið greitt sendist út bókunarstaðfestingu til leigjandans þar sem allir bókunarskilmálar koma fram ásamt upplýsingum um þjónustu Spánarheimila.

Leigjandi þarf að vera eldri en 20 ára og getur Spánarheimilikrafist þess að leigjandi framvísi persónuskilríkjum þessu til staðfestingar.

2.0 Leiguverð

Uppgefið leiguverð eigna á leiguskránni eru í gjaldmiðlinum evrur og er leiguverðið greitt í gengum greiðslulink í evrum. Leiguverð við hverja eign er einnig gefið upp í íslenskum krónum sem aðeins til hægðarauka fyrir viðskiptavini til að átta sig á leiguverðinu í íslenskum krónum. Íslenska verðið er umreiknað sjálfkrafa frá miðgengi íslensku krónunnar gagnvart evrunni hverju sinni og fylgir því íslenska verðið þróun gengisins.

3.0 Greiðslur

Greiða þarf leigu með kreditkorti í gegnum öruggt greiðslusvæði.

Greiða þarf 45% af heildarleigufjárhæðinni í staðfestingargjald. Hún er greitt strax þegar bókun á eign er gerð með „Bein bókun“ á ein en innan 2ja daga frá því greiðslulinkur er sendur út eftir að staðfesting á bókun er send til viðskiptavinar eftir „Fyrirspurn á bókun“. Bókunarstaðfestingin sem viðskiptavinur fær við bókun er um leið skammtímaleigusamningur um eignina og þegar staðfestingargjaldið er greitt er kominn á formlegur skammtímaleigusamningur á tilgreindum tíma.

Staðfestingargreiðslan er að jafnaði ekki endurkræf en fæst þó endurgreitt að fullu ef eign er afbókuð með minnst 5 vikna fyrirvara.

Lokagreiðslan er 55% af leigufjárhæðinni og þarf að greiða hana 4 vikum fyrir komudag í eign.

Einnig þarf að greiða þrifagjald sem bætist við leiguverðið en þá er öll eignin ásamt öllu líni þvegið við brottför. Gjald er mismunandi eftir tegund og stærð eigna eða alveg frá 50 evrum til 150 evrum eða allt eftir stærð eigna. Samhliða lokagreiðslunni skal greiða trygginguna fyrir skemmdum og misnotkun á eigninni sbr grein 8.0 hér að neðan.

4.0 Innifalið í leiguverði

Ótakmörfkuð afnot af hinni leigðu eign en allar eignir eru fullinnréttaðar með öllum hús- og borðbúnaði sem þarf til dvalar í eign í lengri eða skemmri tíma. Borðbúnaðar í eignum miðast við uppgefinn fjölda gesta í eign. Öll handklæði og allt lín fylgir eignum og eru öll rúm leiguíbúða umbúin við komu í hús. Venjulega er miðað við að eigninni fylgi að lágmarki 2 handklæði á mann við komu. Ekki er ætlast til þess að gestir hússins noti handklæði sem strandhandklæði. Ef leigjendur hafa greitt fyrir aðgang að interneti í leigueign getur Spánarheimili ekki ábyrgst gæði þeirra nettengingar.

5.0 Umgengisreglur um eign

Fjöldi gesta í hverri eign skal vera í samræmi við það sem bókað er. Leigjandi samþykkir að virða þær reglur sem eru fyrir hendi í eigninni sem dvalið er í en í hverri leigueign er handbók með m.a.hús- og umgengisreglum og skulu gestir hússins kynna sér þær reglur vel. Þar fellur undir að ekki skulu vera truflanir frá eign með hávaða eða háreysti sem skapa óþægindi fyrir aðra íbúa í nágrenninu. Ef fram koma ítrekaðar kvartanir frá nágrönnum eða umgengni leigueignar er vítaverð á leigutímanum getur Spánarheimili gripið til þeirra örþrifaráða að vísa gestum úr eigninni án þess að leigjandinn hefur rétt á endurgreiðslu. Einnig er viðskiptavinur hvattur til að kynna sér vel allar húsreglur í sameiginlegum íbúðakjörnum sem eru til staðar í leigueign.

6.0 Afhending eignar við komu

Lyklar af leigueign eru afhentir á Spáni.
Nema annað sé tekið fram eru allar eignir lausar til afhendingar frá klukkan 16:00 á komudegi. Starfsmaður Spánarheimili afhendir leigjanda tvö sett af lyklum af eigninni við komu í eignina. Starfsmaðurinn fer í gegnum eignina með leigjandanum og “kennir” honum á eignina og hvernig allt virkar. Ef viðskiptavinur er ekki sáttur við ástand leigueignar við komu skal hann láta vita af því til starfsmanns Spánarheimila eins fljótt og auðið er sem skal bæta úr því eftir fremsta megni. Ef viðskiptavinur gerir engar athugasemdir eftir komu er litið svo á hann sé sáttur við ástand eignar. Varðandi tryggingu fyrir skemmdum vísast í gr. 8.0 hér að neðan.

7.0 Skil á eign við brottför

Rýma skal leigueignir klukkan 11:00 á brottfarardegi nema um annað sé samið. Í mörgum tilvikum en ekki öllum er hægt að framlengja dvölina á brottfarardegi til klukkan 20:00 gegn aukagreiðslu sem er mishá eftir leigueignum. Hafa þarf samband við Spánarheimila með góðum fyrirvara ef óskað er eftir því að fara úr eign eftir kl 11;00 á brottfarardegi. Leigjandi og starfsmaður Costablanca fara saman í gegnum eignina við leiguskil en leigjandi þarf að vera búinn að losa allt rusl úr eigninni, vaska upp borðbúnað og taka lín af rúmum og setja í eina vél væri vel þegið. Leigueignin þarf að öðru leyti ekki að vera þrifin nema hvað útigrill þarf að vera þrifið. Við þessa lokaúttkekt er viðskiptavini gert að upplýsa starfsmann Spánarheimila um mögulegar skemmdir eða rýrnun á líni eða borðbúnaði.

8.0 Tryggingar fyrir tjóni

Leigjandinn þarf að greiða 350 evrur i tryggingargjald fyrir hugsanlegum skemmdum á leigueign á leigutímanum svo og fyrir eðlilegum skilum á eigninni við brottför. Trygginguna skal greiða samhliða lokagreiðslu leigugreiðslunnar sbr grein 2.0 hér að ofan. Tryggingargjaldið er síðan endurgreitt að fullu til leigjanda allt að 10 dögum eftir að leigutímabili lýkur og ef engar skemmdir hafa orðið á leigueigninni á leigutímabilinu eða rýrnun á líni eða öðrum húsbúnaði.

Viðskiptavinur ber ábyrgð á öllu tjóni sem kann að verða á eigninni eða lausamunum þess á meðan á dvölinni stendur og skal hann tilkynna slíkt til Spánarheimila. Eins ber hann ábyrgð á að allt rusl hafi verið losað, borðbúnaður þrifinn og allt lín hafi verið tekið af rúmum og æskilegt er að setja í eina þvottavél fyrir brottför. Þá skal skilja eignina eftir í sambærilegu ástandi og við komu þ.á.m.skulu öll húsgögn vera á sínum stað og að ekki vanti upp á borðbúnað, lín eða handklæði í húsinu. Einnig þarf leigjandi að skila útigrillinu þrifnu. Ef ekki er orðið við þessu áskilur Spánarheimlis sér allan rétt til að halda allri eða hluta tryggingunnar til að standa undir kostnaði við lagfæringu eða betrumbótum á eigninni.

Ef tryggingin dugar ekki til að lagfæra skemmdir eða bæta úr skemmdun eða tjóni áskilur Spánarheimili sér rétt til að innheimta á leigjanda um allan slíkan viðgerðarkostnað sem til fellur. Ef leigjandi tekur eftir einhverjum skemmdum á leigueigninni við komu í eign og sem stafar ekki af honum eða samferðarfólki, skal hann tilkynna það starfsmanni Spánarheimila strax.

9.0 Skuldbindingar Spánarheimila

  • Að allar upplýsingar á leigusíðu um fasteign séu réttar og uppfærðar.
  • Að ástand eignar sé í samræmi við staðbundnar reglur og lög um m.a. öryggi, heilsu og tryggingar.
  • Spánarheimili skal vera með starfsmann til taks á Spáni á meðan á leigutíma stendur sem leigjandi getur ávalt leitað til ef vá ber að dyrum eða ef leita þarf almenna upplýsinga eða aðstoðar með varðandi ákveðin atriði.
  • Spánarheimili skal ávalt veita leigjandum aðgang að eftirtöldum þjónustuþáttum sem greitt er sérsaklega fyrir:
    Leiga á barnastólum/sessum – matarstólum – barnarúmum ofl sbr upplýsingar á leigusíðu – innkaup á matvörum við komu – leiga á reiðhjólum ofl.
  • Spánarheimili skal standa vörð um friðhelgi leigjanda og gæta trúnaðar um viðskiptasamband aðila. Persónuupplýsingum sem safnað er munu aðeins vera notaðar til að bæta þjónustuna og sníða hana að þörfum notenda. Spánarheimili má ekki skipta eða leigja persónuupplýsingar til þriðja aðila eða stofnana.

10.0 Skaðleysisábyrgð

  • Spánarheimili getur ekki borið ábyrgð á neinum beinum eða óbeinum kostnaði, tjóni eða tapi sem er stofnað til af leigutaka beint eða óbeint eða öðrum gestum á hans vegum annað hvort fyrir, á meðan og að eftir dvöl leigutaka lýkur, nema að því marki þar sem ekki útiloki slíka ábyrgð Spánarheimila.
  • Spánarheimili getur ekki ábyrgst bilanir eða truflunir á þjónustu eða búnaði í leigueign, né truflun vegna viðhalds sem fara fram í öðrum hluta eignarinnar. Berist tilkynning um slíkt mun Spánarheimili bregðast við slíkum málum innan hæfilegs tíma. Ef mál er þess eðlis að það hefur alvarlega áhrif á dvöl leigutaka í leigueign og Spánarheimili er ókleift um að leysa málið innan 48 klukkustunda verður leigutaka boðið annað húsnæði ef sá valkostur er í boði.
  • Ef einhverjar óvænt ytri og óviðráðanleg atvik valda því að Spánarheimili getur ekki útvegað leigjanda þá leigueign sem bókuð hefur verið og greitt fyrir skuldbindur Spánarheimili sig til að útvega leigjanda að minnsta kosti sambærilega eign á svipuðum stað til leigu ella endurgreiða þegar greidda leigu að fullu.

Tilkynnist hér með
Hafnarfjörður 19. desember 2020.

Fh. Spanarheimila